POKRAJINE

Tiskalniku prijazna oblika

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

UVODNIK


Spoštovani,

politiki se pri svojih odločitvah radi sklicujemo na nujnost družbenih, socialnih in gospodarsko-finančnih razmer. A k ukrepanju nas te (pri)silijo ponavadi takrat, ko smo močno zabredli v časovno stisko in ko je za vsakršno strateško načrtovanje žal že prepozno. Prav zato sem si osebno prizadeval, da k vnovičnemu poskusu uvedbe pokrajin pristopimo drugače – bolj strateško, razvojno, od spodaj navzgor … Pokrajine, regionalizacija in decentralizacija so politični pojmi, ki imajo svojo lastno zgodovino tako uspehov kot neuspehov, a vendar tlijo med prebivalci, snovalci razvojnih politik, inštitucijami znanj, organizacijami, podjetji, zavodi in društvi kot odgovor na mnoge izzive današnjega časa.

Ko sem na pobudo predsednika RS Boruta Pahorja prevzel vajeti z namenom, da v Državnem svetu preverimo in predlagamo nov in prevetren zakonodajni predlog o ustanovitvi pokrajin, sem se zavedal, da gre za eno od zelo relevantnih razvojnih tem, ki je hkrati precej politično občutljiva. Prav zato menim, da je Državni svet kot »nadpolitični« organ, ki zastopa široko paleto interesov in javnosti, primeren nosilec za naslavljanje tega vprašanja. Naša ambicija, da bi projekt pripeljali do uspešne realizacije, je uresničljiva prav zavoljo dobre popotnice s strani predsednika in združenj slovenskih občin.

V času prvih poskusov ustanavljanja pokrajin smo uvajali »evropskost« organiziranja in vzpostavljanja principov delovanja države. Želja po prenašanju pristojnosti na lokalno raven in potreba po afirmaciji državljanov v procesih odločanja se je udejanjila z razkrojem ustaljenih oblik oblasti. Lokalpatriotizem je kot razvojna faza demokratične družbene zavesti pripeljal do drobljenja občin, kar z zgodovinskega gledišča sploh ni bilo slabo. Ljudstvo je prišlo do možnosti za neposredno udejanjanje svoje volje v okoljih, ki so bila do tedaj podrejena centralističnemu upravljanju. Nihalo zgodovine se je torej uklonilo z maksimalnim zagonom na stran samostojnega odločanja na mikro nivoju. Skozi trajnejši zgodovinski proces in dinamično politično dogajanje smo lahko preverili »na lastni koži« tako prednosti kot slabosti drobljenja občin. Izkazalo se je, da veliko število med njimi le s težavo izpolnjuje tako pričakovanja občanov kot tudi z zakonom predpisane administrativne in organizacijske obveznosti. Danes smo v situaciji, ko se večina ljudi in občinskih vodstev zaveda smiselnosti povezovanja in delitve nalog, predvsem pa se zavedajo hočeš nočeš podrejenega komuniciranja z državo. Premočna decentralizacija lokalne oblasti je omogočila premočno centralizacijo države. Z ustanovitvijo pokrajin želimo vzpostaviti enakopravnejši dialog med Ljubljano kot centrom politične, upravne, gospodarske in finančne moči ter ostalim slovenskim zaledjem tako v mestih kot na podeželju.

Kot rečeno gre za vsevključujoč proces, v katerega je in bo vpeto veliko različnih deležnikov - od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Pred nami je prva faza priprave strokovnih podlag in oblikovanja grobega zakonodajnega modela, ki je v sklepni fazi, jeseni pa bomo začeli s prvim krogom javnih posvetovanj, s katerimi bomo preverjali utrip med lokalnim prebivalstvom, gospodarstvom, regionalnimi razvojnimi agencijami, občinami, upravnimi enotami, zavodi in društvi. Z njimi bomo nadaljevali tako dolgo, da bomo dorekli res širok konsenz glede modela pokrajin. Vzporedno z javnimi predstavitvami bo potekal  politični dialog med parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami, saj bo politika tista, ki bo imela na koncu dejansko v rokah škarje in platno.

V vseh teh letih smo se močno preobjedli razmišljanj, ki so nas pripeljala v slepe ulice in na ovinkaste poti, oddaljene od cilja. Bodimo tokrat drugačni, drznejši in bolj samozavestni. Lahko smo prvi na vasi in prvi v mestu, le če bomo znali preseči ovire, delitve in stare vzorce razmišljanj. Prvi odzivi stroke in lokalnih skupnosti me navdajajo z optimizmom, da je pred nami jasna in široka pot, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Skupaj. Vabljeni, da se nam pridružite na tej poti.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane