Posebna številka KORONABILTENA Državnega sveta

Tiskalniku prijazna oblika

V času izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija nove koronavirusne bolezni COVID-19, delovanje Državnega sveta ni zastalo. Resda smo z nekaterimi aktivnostmi morali počakati, zlasti je bil okrnjen dialog s civilno družbo, saj smo morali v tem času odpovedati številne posvete in razstave. Je pa dvorana Državnega sveta postala posebno prizorišče za komuniciranje z javnostmi o ukrepih za zajezitev in omilitev posledic epidemije. Državni svet je svoje delovanje prestavil iz dvorane na daljavo, prek videokonferenčnega sistema CISCO WEBEX. V tem času smo opravili 4 izredne in 2 redni seji. Tudi sicer so bili državne svetnice in svetniki močno vpeti v družbeno dogajanje tako na lokalnem kot gospodarskem, sindikalnem in drugih nivojih. Več o tem v posebni številki KORONABILTENA Državnega sveta: 

KORONABILTEN

Copyright 2018, Vse pravice pridržane