Poslanci DZ upoštevali predloge Državnega sveta in državnega svetnika Branka Tomažiča in novele zakona o davku na tonažo niso podprli

Tiskalniku prijazna oblika

Na podlagi odložilnega veta o noveli zakona o davku na tonažo, ki ga je na 19. izredni seji sprejel Državni svet, je predlagatelj veta, državni svetnik Branko Tomažič danes v Državnem zboru uspešno zagovarjal veto in zakona tudi velika večina poslancev v Državnem zboru ni podprla.

Kot je v obrazložitvi podaril državni svetnik Branko Tomažič, zakonska novela ne naslavlja bistvene vsebine, ki bi dolgoročno zagotavljala obstoj slovenskega ladjarstva. To niso zgolj rešitve povezane s shemo državnih pomoči davka na tonažo, ampak tudi sprejem zakonskih določb, ki bi zagotavljale razvoj pomorskega šolstva in usposabljanje ustreznega kadra. Zakon bi torej moral vsebovati določilo, na podlagi katerega bi bili upravljavci posadke upravičeni do državne pomoči le, če imajo pomorščaki na upravljanih ladjah možnost izobraževanja in usposabljanja, če je zagotovljeno zaposlovanje pomorskih kadetov na krovu plovil ter če bodo pripravniki lahko izpolnili pogoje za pridobitev strokovnega naziva. Prav tako bi bilo treba spremeniti zakon v delu, ki nepoštenim ladjarjem omogoča izigravanje zakonskih določil glede obnove flote. Predlagane rešitve so v predloženi noveli zakona vsebinsko enake in torej primerljive s tistimi, na katere je Državni svet že ob lanski obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo podal pripombe, ki so bile podlaga za argumentacijo Zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (EPA 934-VII).

Foto: Milan Skledar (fotografije zaslona SLO3)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane