Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu: učni jezik v visokem šolstvu

V Državnem svetu je bil v torek, 28. junija 2016, posvet o predlaganih zakonskih spremembah glede učnega jezika v visokem šolstvu. Vlada je namreč v zakonodajni postopek po rednem postopku vložila Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu. V javni razpravi je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejelo več kot 40 kritičnih odzivov, vendar predlagatelji trdijo, da jih pri pripravi predloga večinoma ni upoštevalo. V javnosti je bilo največ pripomb na 1. člen predloga zakona, ki spreminja 8. člen sedanjega zakona in se nanaša na učni jezik visokega šolstva. Udeležence posveta, na katerem so se zbrali vsi pristojni deležniki, je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, da potrebujemo takšno zakonodajo, ki bo Slovenijo odpirala v svet, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na zaščito slovenskega jezika.

-- video placeholder --

Vabilo na posvet - Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu

Copyright 2013, Vse pravice pridržane