Predsednik Državnega sveta na konferenci predsednikov parlamentov EU

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca in sekretar Državnega sveta, dr. Dušan Štrus, ter predsednik Državnega zbora, mag. Igor Zorčič, so se 10. maja 2021, v dvorani Državnega sveta, udeležili Konference predsednikov parlamentov Evropske unije.

Srečanje je potekalo virtualno. Konference so se udeležili predsedniki nacionalnih parlamentov držav članic EU in predsednik Evropskega parlamenta.Kot opazovalci so bili  k sodelovanju vabljeni tudi predsedniki parlamentov držav kandidatk. Namen konference je bil izmenjava mnenj, informacij in izkušenj o temah, povezanih z vlogo parlamentov in organizacijo parlamentarnih funkcij. Konferenca se vsako pomlad sestane v državi, ki je predsedovala Svetu EU v drugem semestru preteklega leta, tokrat jo je gostila Nemčija.

Srečanje sta s pozdravnim nagovorom začela dr. Wolfgang Schäuble, predsednik Bundestaga, in dr. Reiner Haseloff, predsednik Bundesrata. V nadaljevanju je sledil tematski sklop pod naslovom Digitalizacija in spreminjajoča se javna sfera – izzivi in priložnosti za predstavniško demokracijo, kjer se je v razpravo vključil tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ki je poudaril, da se Državni svet zaveda, da moramo hkrati s trendi digitalizacije pospešeno prilagajati tudi zakonodajni okvir. "A kot institucija, ki zastopa široko paleto interesov ter civilno družbo, se iz izkušenj zavedamo, da se s hitenjem pogosto delajo napake," je poudaril. Postopki javnega diskurza, kjer se pričakuje vključitev širokega nabora kompetentnih deležnikov, postajajo pogosto časovno omejeni in netransparentni, kar povzroča nezadovoljstvo ljudi in posledično nekakovostno zakonodajo. Državni svet na to ves čas opozarja tako z udejanjanjem instituta odložilnega veta kot s posveti in zakonodajnimi iniciativami, je še pojasnil Kovšca.

V drugem sklopu konference so predsedniki parlamentov sprejeli posodobljene smernice za medparlamentarno sodelovanje, ki temeljijo na uporabi moderne tehnologije.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane