Predsednik Državnega sveta pri predsedniku Državnega zbora

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin sta se v sredo, 11. julija 2018, v malem salonu slovenskega parlamenta v Ljubljani srečala na vljudnostnem pogovoru, kjer sta bila tudi generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar in sekretar Državnega sveta dr. Dušan Štrus.

Predsednika sta poudarila pomen dobrih medsebojnih odnosov in se zavzela za nadaljevanje korektnega sodelovanja v luči spoštovanja ustavnih in zakonodajnih pristojnosti ter vloge obeh domov. Ocenila sta, da je Državni svet v hitro spreminjajoči se družbi pomembno stičišče različnih interesov civilne družbe, prek katerih se zrcalijo najrazličnejši problemi, na katere se Državni svet zaradi politične neodvisnosti in sestave hitreje odziva in predlaga možne rešitve.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je izpostavil, da bi veljalo razmišljati o prenovi oziroma posodobitvi Državnega sveta - tako prek sprememb načina volitev kot zastopanja interesnih skupin. Pri tem je pomembna visoka integriteta Državnega sveta - državnih svetnikov oziroma izvoljenih predstavnikov interesnih skupin. Predsednik Državnega sveta je ob tem posebej opozoril na nujnost ustreznega odzivanja na družbene spremembe, pri čemer je treba še posebej upoštevati interese mlade in starejše generacije.

Izpostavila sta še nekaj tehničnih problemov, predvsem pa nujno obnovo male dvorane, v kateri zaseda Državni svet, saj je dvorana tehnično in prostorsko zastarela in neprimerna za zasedanje, še posebej v letu 2021, ko bo predsedovanje Svetu EU prevzela Slovenija.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane