Predsednik DS na posvetu 20 let evropske listine lokalne samouprave

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se je 9. decembra 2016 udeležil posveta 20 let evropske listine lokalne samouprave, ki ga je pripravila Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Uvodoma je tudi nagovoril udeležence in med drugim poudaril, da se moramo reforme lokalne samouprave lotiti celostno in celovito, saj bi morali na novo določiti obveznosti in pristojnosti, tako malih občin, velikih občin, mestnih občin, pokrajin, zmanjšati ter določiti raven pristojnosti ministrstev – jim dodeliti odločanje na državnem nivoju (npr, ko gre za nacionalne strategije), ostalo pa predati na raven pokrajin ali občin. V izogib podvajanju, večanju stroškov in števila javnih uslužbencev, bi morali s primernimi kadrovskimi rešitvami na pokrajine prenesti tudi del kadra z ministrstev. S tem bi zmanjšali število zaposlenih na ministrstvu, poleg tega pa bi reorganizirali tretji oziroma četrti nivo zaposlenih na ministrstvih, kateri dostikrat otežujejo bolj fleksibilno, a vendar zakonito delovanje le teh. 

Govor predsednika Državnega sveta Mitje Bervarja v celoti: 20.letnica_eu_listina_lok._samoupr._-govor_pds.docx

Copyright 2013, Vse pravice pridržane