Predsednik DS slavnostni govornik na državni počastitvi 70. obletnice vrnitve Primorske k matični domovini

V petek, 15. septembra 2017 je bila ob mestni hiši v Novi Gorici državna počastitev 70. obletnice vrnitve Primorske k matični domovini. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega Sveta Republike Slovenije Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, ds so se Primorci prvi v Evropi organizirali v ilegalne organizacije tigrovcev, komunistov, duhovnikov in liberalcev – ter neustrašno delovali v razpredenem narodnem gibanju, da bi zrušili fašizem in se priključili matični domovini. Ohranjanje vrednot odpora in žrtev civilnega prebivalstva simbolizira našo zgodovinsko moč. Iz nje so naši rojaki črpali voljo in pogum za vse potrebne spremembe. In iz nje moramo voljo in pogum črpati danes, v prizadevanjih za  oblikovanje bolj pravične družbe. Spomnil je tudi na 70 let od začetka graditve Nove Gorice in dodal, da če smo takrat lahko gradili cela mesta in pokazali vso klenost naroda, bi lahko tudi danes zmogli zgraditi tiste razvojne projekte, ki bi nam zagotovili trdnejše temelje za prihodnost. Slavnostnemu govoru je sledil umetniški del državne slovesnosti z naslovom "Gorico novo bomo dali v dar!"

Foto: Milan Skledar

Govor predsednika Državnega sveta Mitje Bervarja v celoti: Govor_predsednika_drzavnega_sveta_-_70._obletnica_vrnitve_primorske_domovini

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane