Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec na Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)

Tiskalniku prijazna oblika

V okviru nemškega predsedovanja Evropski uniji je bila 4. 9. 2020 Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP). Konferenca je zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19) potekala v obliki videokonference. S strani Državnega sveta Republike Slovenije se je konference udeležil predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec.

Navzoče so v uvodnem delu nagovorili dr. Wolfgang Schäuble, predsednik nemškega Bundestaga, Dietmar Nietan, vodja nemške delegacije na videokonferenci in predsednik odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu, David McAllister.

Vsebinski del konference je bil razdeljen na dva sklopa. V prvem delu je potekala izmenjava pogledov z Visokim predstavnikom Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Josepom Borrellom Fontellesom, v drugem delu pa je potekala razprava o možnih usmeritvah za skupno evropsko obrambno zvezo oziroma strateški preusmeritvi obrambne in varnostne politike Evropske unije. Uvodno besedo v drugem sklopu je podala dr. Ronja Kempin z Nemškega inštituta za mednarodne in varnostne zadeve.

V okviru drugega sklopa je razpravljal tudi državni svetnik Bojan Kekec, ki je opozoril, da države Evropske unije nimajo dovolj moči, da bi se same soočile z globalnimi varnostnimi grožnjami. Zato morajo države članice še naprej razvijati skupno evropsko obrambo, čeprav je do ustanovitve skupne evropske vojske še dolga pot. Evropski uniji na poti namreč stojijo številne ovire, kot so prenizke investicije in podvajanje vojaških kapacitet. NATO je po njegovih besedah še vedno edini resnično uspešen projekt, na katerem moramo graditi še naprej. Morebitno skupno evropsko vojsko bi tako morali razvijati kot komplementaren del te vojaško-politične zveze. Skupne enote bi v prihodnosti lahko uporabili za učinkovit nadzor zunanjih meja Evropske unije ter učinkovita posredovanja v bližnji okolici.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane