Predsednik Kovšca na uradnem obisku Generalštaba Slovenske vojske

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je obiskal Generalštab Slovenske vojske, kjer mu je generalmajorka Alenka Ermenc s sodelavci predstavila vizijo delovanja Slovenske vojske v prihodnje in ga seznanila z aktualnimi temami, kot sta Strategija nacionalne varnosti in Bela knjiga ter drugimi krovnimi zakonodajnimi okvirji. Dotaknila sta se najbolj perečih vprašanj glede zagotavljanja optimalnih pogojev za delovanje in razvoj SV in njene obrambne sposobnosti, predvsem pa, kako okrepiti možnosti sodelovanja med Državnim svetom in Slovensko vojsko, kar se po mnenju sogovornikov v preteklosti ni dovolj izkoristilo. Sama statistika, ki jo je predstavila generalmajorka, je dovolj vsebinsko zgovorna, zlasti v točkah, ki zadevajo civilno vojaško sodelovanje, prav na tem področju je opazen velik pozitiven trend rasti posredovanj Slovenske vojske. Naloge Slovenske vojske so kompleksne in se dotikajo tako vojaškega izobraževanja in usposabljanja,  redne pripravljenosti, vojaške obrambe, zaščite in reševanja, kot tudi mednarodnih obveznosti in varovanja meje. Dobro poznavanje delovnih nalog in obveznosti tega organa v ožji sestavi Ministrstva za obrambo je ključen pogoj, da lahko tudi politika realno presodi in obravnava zakonodajne rešitve ter zagotavlja zadostna finančna sredstva za njegovo optimalno delovanje, pa je še prepričan Alojz Kovšca.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane