Predsednik in podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve na LXV. zasedanju Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik in podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec in Igor Antauer sta se včeraj in danes udeležila LXV. zasedanja Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), ki v okviru portugalskega predsedovanja Svetu EU poteka virtualno. 
Srečanje sta s pozdravnim nagovorom začela Eduardo Ferro Rodrigues, predsednik portugalskega parlamenta, in Luís Capoulas Santos, predsednik Odbora za evropske zadeve.

Dogodek ima štiri vsebinske sklope, in sicer: Portugalsko predsedovanje Svetu EU; Socialna Evropa; Implementacija nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter Konferenca o prihodnosti Evrope.  

V okviru drugega sklopa se je v razpravo vključil tudi podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadev Igor Antauer, ki je v svojem nagovoru poudaril, da model trojnosti ekonomije, digitalizacije in klimatskih sprememb zahteva premišljen in celovit pristop, predvsem pa k rezultatom usmerjeno izvedbo, ki bo omogočila ohranjanje in razvoj ekonomije, ki je temelj socialne Evrope. Situacija zahteva razvojne dokumente, ki bodo vključevali celovit holističen pristop in pomenili dobro premišljene in izvedene ukrepe, ki bodo vključevali posvetovanje s socialnimi partnerji, predvsem pa upoštevanje specifik mikro in malega gospodarstva, ki ga je v evropski strukturi največ, ter dogovor o implementaciji ukrepov. Nujna je dobra koordinacija ukrepov med različnimi resorji tako v javnih administracijah kot v gospodarstvu, pragmatična in efektna izvedba ukrepov s cilji, ki bodo v dobro ekonomiji, zaposlenim in državljanom, digitalizacija, ki bo temeljila na čim bolj enotnih minimalnih standardih in povezavi uporabnikov in izvajalcev ter državljanov ob uporabi, ki bo zahtevala preprosta znanja. COVID nas je naučil, da se nam parcialne rešitve na področju digitalizacije niso obnesle. Bile so drage ter zaradi nepovezanosti med javno upravo v najširšem pomenu, vključno z zdravstvom, brez ustreznega učinka glede na vložena sredstva. Ukrepe za podnebne spremembe je treba uvajati tako, da jih bo gospodarstvo lahko izvajalo in zato ne bo ogroženo. Razvoj  in podpora ustrezni ekološki infrastrukturi, v kar štejemo tudi transport, mora biti prioriteta, saj bomo le tako lahko zagotovili ustrezen pretok blaga in ljudi. Za izvedbo tega je treba prilagoditi sisteme izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja kakor tudi ozaveščanja. Brez ustrezne delovne sile namreč ciljev ne bomo dosegli. Sposobna in zdrava delovna sila je osnovni pogoj za uspeh tako podjetij in zaposlenih kakor tudi za zagotavljanje socialnih pravic. Za to bo treba tudi intenzivno dograjevati ozaveščanje in izvedbo ukrepov za varno in zdravo delo, tako da ga bodo razumeli in izvajali delodajalci kakor pri njih zaposleni. Vse mora temeljiti na sistemu "pomisli najprej na male".

Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec se je v razpravo vključil v okviru tretjega vsebinskega sklopa, ki se je nanašal na vlogo nacionalnih parlamentov pri implementaciji nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Poudaril je, da je pomembno, da se celoten potencial evropskega proračuna usmeri v okrevanje in odpornost. Vsi trije stebri mehanizma so dobro premišljeni in omogočajo nov preboj. Paradigma vlaganj v zeleno in digitalno Evropo nas vodi v pravo smer. Iz krize moramo priti močnejši. Poskrbeti moramo za državljane in pri tem misliti na vse tri generacije. Skladen razvoj držav in regij mora biti še bolj skladen. V ozir je treba vzeti velika, mala, srednja in mikro podjetja. Kekec je ob zaključku svoje razprave pozornost usmeril v način, kako se bo izvajanje programov sprejemalo s strani Evropske komisije ter kako se bodo merili učinki programov in izvajale korekcije.  

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane