Predstavitev knjige dr. Ivana Kristana Osamosvajanje Slovenije - pogled iz Ljubljane in Beograda v Državnem svetu RS

Nekdanji predsednik Državnega sveta RS dr. Ivan Kristan je  v četrtek, 16. januarja, v dvorani Državnega sveta predstavil svojo knjižno novost z naslovom Osamosvajanje Slovenije - pogled iz Ljubljane in Beograda. Dr. Kristan je kot zaslužni profesor ustavnega prava kritičen spremljevalec našega političnega razvoja. V knjigi je predstavljen njegov pogled na osamosvajanje Slovenije, pri čemer avtor ugotavlja, da je ustavnopravni vidik osamosvajanja Slovenije, razprava o tem se je pričela v Sloveniji in nadaljevala pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije, premalo znan. V knjigi so, poleg tega dela slovenske zgodovine, osvetljena še nekatera druga tematska področja, kot so samoodločba in Avnoj, parlamentarni sistem in dvodomnost, Vatikanski sporazum in drugo.

Poleg avtorja dr. Ivana Kristana sta o vsebini knjige spregovorila tudi dr. Božo Repe, ki je v knjigi prispeval uvodni esej, in dr. Ciril Ribičič.

Udeležence predstavitve sta uvodoma nagovorila predsednik Državnega sveta Mitja Bervar in direktor GV Založbe Boštjan Koritnik.

-- video placeholder --

Predsednik DS RS Mitja Bervar je med drugim spomnil na veliko vlogo dr. Ivana Kristana pri osamosvajanju Slovenije in uveljavljanju vloge ter pomena Državnega sveta Republike Slovenije kot pomembnega dejavnika v slovenskem parlamentarnem sistemu. Opozoril je, da proces utrjevanja vloge Državnega sveta šeni končan, kljub temu, da dvodomnost slovenskega parlamenta ureja tudi odločba ustavnega sodišča RS.
Predstavitvi knjige je sledila razprava, ki jo je vodil dr. Dušan Štrus, namestnik sekretarja Državnega sveta.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane