Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije in Sindikat Ministrstva za obrambo sta 9. aprila 2018 organizirala posvet Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski.

Kamera in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane