Razstava 150 let sokolstva v Sloveniji v Državnem svetu RS

V ponedeljek, 10. februarja, je predsednik DS RS Mitja Bervar v preddverju dvorane DS odprl razstavo z naslovom Sokoli skozi čas, ki jo je pripravila Sokolska zveza Slovenije v okviru projekta javne tribune Slovenski sokoli in njihov vpliv na slovensko zgodovino 1863-2013. Njen avtor je prof. dr. Ivan Čuk, soavtorji pa dr. Tomaž Pavlin, mag. Jože Podpečnik in mag. Andrej Pregelj. Pri postavitvi so pomagali Športno društvo Narodni dom, Narodni muzej Slovenije, Arhiv RS, Olimpijski komite Slovenije, Zavod za šport RS Planica – Muzej športa, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Študentski dom Ljubljana.

-- video placeholder --

Predsednik Državnega sveta je v uvodnem nagovoru med drugim poudaril, da so Sokoli skoraj 80 let močno zaznamovali športno, kulturno, družbeno in politično življenje na Slovenskem. Ob tem se je izgrajevala širša mreža kulturnih, glasbenih, likovnih in izobraževalnih društvenih institucij, ki je imela veliko podporo v ekonomski in kulturni eliti tistega časa. Ta se je še kako dobro zavedala, da je temelj nacionalne samobitnosti nacionalna samozavest, pri čemer so športni uspehi eden njenih najmočnejših gradnikov. Društva so bila in še vedno ostajajo najpomembnejši del civilne družbe in kot taka temelj aktivnega državljanstva. Državni svet jih bo kot most med civilno družbo in politiko še naprej dejavno podpiral.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane