Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta

Tiskalniku prijazna oblika

Skupna novinarska konferenco Združenja Frank in Državnega sveta RS je 6. septembra 2019, potekala na temo izida Smernic za razlago in uporabo Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki jih je Evropska komisija sprejela 22. julija 2019. Ob tej priložnosti so na konferenci predstavili velik pomen Smernic za uveljavljanje varstva potrošnikov v Sloveniji, s poudarkom na kreditih v švicarskih frankih.

Združenje Frank že dlje časa opozarja na sistematično kršenje pravice posojilojemalcev v švicarskih frankih do sodnega varstva, ker slovenska sodišča neustrezno razlagajo določbe Direktive 93/13/EGS in ne upoštevajo posebnosti, do katerih prihaja pri njenem prenosu v slovenski pravni red. Smernice potrjujejo, da je obseg kršitev v sodnih postopkih tako velik, da je na preizkušnji pravna država. Člen 8 Direktive 93/13/EGS omogoča državam članicam, da lahko izboljšajo varstvo potrošnikov glede na minimalne standarde, določene v Direktivi.

Evropska komisija je v nedavnem odgovoru hrvaškemu Saboru potrdila, da to vključuje tudi zakonsko reševanje problema nepoštenih pogodbenih pogojev v zvezi s krediti v švicarskih frankih. Več o tem in novih razsežnostih te problematike v Sloveniji na novinarski konferenci skupaj z Alojzem Kovšco, predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije, prof. dr. Cirilom Ribičičem, iz Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani, z Bredo Kutin, predsednico Zveze potrošnikov Slovenije in z odvetnikom Robertom Preiningerjem. Novinarsko konferenco je vodil predsednik Združenja Frank Matjaž Sušnik.

Izjava za javnost

Izjava za javnost - Afera CHF: Tuji bankirji si lastijo ekskluzivni dostop do oblasti

Sporočilo medijem Združenja bank Slovenije

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane