SLOBIOM konferenca, OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030

Tiskalniku prijazna oblika

V dvorani Državnega sveta Republike Slovenije je 17. junija 2019, potekala 13. SLOBIOM konference OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030.

Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z vse pogostejšimi in vse hujšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki povzročajo nepopravljivo škodo in ogrožajo naš obstoj. Za odpravo podnebnih sprememb so nujne globalne razvojne spremembe na vseh področjih delovanja družbe.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki predstavlja izhodišče za pripravo NEPN.

Zato je letošnja nacionalna SLOBIOM konferenca osredotočena na javno razpravo o nujnosti prehoda vsake lokalne skupnosti in Slovenije na OVE IN URE DO 2030. V ta namen pripravljamo redne letne konference od leta 2007, medtem ko se je naše mednarodno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja začelo že pred tremi desetletji.

Če želimo prispevati k odpravi negativnih posledic podnebnih sprememb in omogočiti razcvet gospodarstva in družbe mora politika danes izoblikovati človeku in okolju prijazno razvojno strategijo. Tako bi se lahko tudi Slovenija začela približevati najnaprednejšim državam sveta.

Na letošnji generalni skupščini mednarodne agencije za obnovljivo energijo, International Renewable Energy Agency, IRENA v Abu Dhabiju, je prevladoval izjemen optimizem ob predstavitvah realnih možnosti in razvojnih priložnosti celovitega prehoda na obnovljivo in učinkovito rabo energije za vse države sveta.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane