Slovesni podpis Izjave parlamentov Zvezne republike Nemčije, Republike Portugalske in Republike Slovenije v zvezi z izvedbo parlamentarne dimenzije tria predsedstev Sveta Evropske unije od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021

Tiskalniku prijazna oblika

Danes, 29. junija 2020, je v Državnem zboru preko videokonference potekal slovesni podpis Izjave parlamentov Zvezne republike Nemčije, Republike Portugalske in Republike Slovenije v zvezi z izvedbo parlamentarne dimenzije tria predsedstev Sveta Evropske unije od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021. Dokument so podpisali predsedniki vseh domov parlamentov tria: v imenu Republike Slovenije predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, v imenu Zvezne republike Nemčije predsednik Bundestaga Wolfgang Schäuble in predsednik Bundesrata Dietmar Woidke ter v imenu Republike Portugalske predsednik Skupščine Republike Portugalske Eduardo Ferro Rodrigues.

Predsednik DZ Igor Zorčič je v svojem nagovoru uvodoma poudaril pomen parlamentarne dimenzije predsedovanja, saj daje vključenost nacionalnih parlamentov večjo legitimnost odločitvam Sveta EU in Evropske komisije, kar še posebej velja v obdobju po brexitu. Izrazil je upanje, da bodo trenutni izzivi pandemije pripomogli k širši uporabi digitalnih tehnologij, pri čemer je kot odličen tovrstni primer izpostavil današnji virtualni podpis Izjave parlamentov. Povedal je, da smo v Državnem zboru v ta namen že sprejeli spremembe Poslovnika, ki omogočajo razpravo in glasovanje preko videokonference. Nadalje se je sogovornikom zahvalil za upoštevanje amandmajev, sprejetih na Odboru za zadeve Evropske unije. Ob koncu svojega nagovora je izrazil zadovoljstvo, da je pred triom parlamentov 18 mesecev tvornega sodelovanja in vsem sogovornikom zaželel čim bolj uspešno predsedovanje.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je poudaril veliko odgovornost parlamentov Tria pri krepitvi demokracije. Nosilci politične odgovornosti morajo upoštevati, da v nasprotju z EU, v afriških in azijskih državah migracijska politika ni koherentna evropskim politikam. V tem kontekstu si evropski zgornji domovi parlamentov že več let prizadevajo, v sodelovanju s sorodnimi parlamentarnimi institucijami v Afriki in Aziji, da se naslavlja na vzroke za pojav migracij v izvornih državah. Izrazil je zadovoljstvo, da se bo v obdobju med julijem 2020 in decembrom 2021 posvečala pozornost širitvenemu procesu. Ob tem je izpostavil pomen ugodnejše in zanesljivejše infrastrukturne povezanosti, ki jo lahko nudijo države jugovzhodne Evrope in ki lahko tekmuje z dostopom blaga iz azijskih držav. Pandemija COVID-19 je namreč razgalila težavnost logističnih poti pri oskrbi EU.

Izjava, katere podpis predstavlja zavezo h krepitvi medparlamentarnega sodelovanja, se vsebinsko osredotoča na izkušnjo s pandemijo COVID-19, zlasti s potrebo po pripravi hitrih odgovorov znanosti in raziskovalnega sektorja na nove epidemiološke izzive ter nujnost koordiniranega odziva politike na nacionalni, predvsem pa evropski ravni. V Izjavi parlamenti tria predsedstev nadalje izpostavljajo odpravo omejitev na notranjem trgu, skupno odgovornost v boju proti podnebnim spremembam in ohranjanju biotske raznovrstnosti, čimprejšnje ponovno omogočanje uresničevanja temeljnih svoboščin in pravic državljank in državljanov ter čimprejšnjo ponovno vzpostavitev polnega delovanja schengenskega območja. Izpostavljajo tudi večletni finančni okvir VFO 2021–2027, ki predvideva solidarnostno podporo nacionalnim gospodarstvom po pandemiji in večjo učinkovitost Unije pri ključnih vprašanjih po krizi ter nujnost spodbujanja digitalne preobrazbe, umetne inteligence in podnebno nevtralne industrijske tehnologije. Kar se tiče zunanje dimenzije, parlamenti tria predsedstev poudarjajo potrebo po večji enotnosti Evropske unije v zunanjih odnosih, krepitev njene varnostne dimenzije ter pomen ohranjanja evropske perspektive za države Zahodnega Balkana. V luči prihodnjega razvoja evropskih integracij pa parlamenti tria predsedstev podpirajo načrtovano Konferenco o prihodnosti Evrope.

Slovesni podpis Izjave parlamentov Zvezne republike Nemčije, Republike Portugalske in Republike Slovenije

Foto: Milan Skledar, vir Državni svet

Copyright 2018, Vse pravice pridržane