So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?

Tiskalniku prijazna oblika

Globalne priložnosti čebelarskega gospodarstva in njegov trajnostni doprinos

Ljubljana, 11. april 2019

Vlada Republike Slovenije je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 v okviru Združenih narodov sprožila postopke za razglasitev svetovnega dne čebel in predlagala resolucijo, ki izpostavlja pomen čebel in drugih opraševalcev. Združeni narodi so se na slovensko pobudo odzvali in 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. Nedvomno je pobuda dobila podporo tudi zato, ker lahko predstavlja enega od dejavnikov za povečano proizvodnjo hrane in boj proti lakoti v svetu. Ob zavedanju pomena čebel in ustvarjanju pogojev za preživetje čebel pa predstavlja uresničevanje pobude tudi priložnost za slovensko gospodarstvo. Spodbujati je potrebno zanimanje za slovensko znanje na področju čebelarstva, ga krepiti in deliti tudi izven meja ter doseči izmenjavo dobrih praks drugod po svetu, aktivnosti pa voditi v smeri večje prepoznavnosti slovenskega čebelarstva v tujini, za večje splošne gospodarske koristi in turistično obiskanost Slovenije. Slovenija je kot pobudnica razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel nedvomno dodatno pridobila ugled kot država, ki se zaveda pomena čebel, zato morajo biti aktivnosti, ki bodo poudarile njeno povezanost s tem dnevom, usmerjene tudi v širši mednarodni prostor. Slovensko čebelarstvo sodi v kategorijo eno od bolj propulzivnih, uspešnih in prepoznavnih dejavnosti naše države. Nadaljnje aktivnosti zahtevajo povezovanje vseh, ki jim je mar za nadaljnji razvoj slovenskega čebelarstva, temeljiti pa morajo na čebelarski dediščini, tradiciji, znanju in dobri organiziranosti. Spoznano kot pomembno gospodarsko panogo je treba vzpostaviti zakonske, pravne in organizacijske pogoje za lažje delovanje slovenskega čebelarstva na tujih trgih, tako z opremo, kot tudi s čebelami in čebeljimi pridelki. Delovanje v smeri zavedanja, da večina ukrepov, ki jih namenjamo ustvarjanju boljših pogojev za življenje čebel pripomore tudi k izboljšanju človeškega okolja, mora postati stalnica naših aktivnosti. Čebelarski turizem je področje, ki ga je nujno potrebno razvijati in aktivneje vključevati v turistične ponudbe. Čebela mora postati promotorka trajnostnega turizma v Sloveniji. Slovenska čebelarska akademija mora postati temelj prenosa čebelarskega znanja iz Slovenije v druge države, kar državo zavezuje, da nameni zadostna sredstva za usposabljanja kadrov in izvedbo prenosa znanj, so si bili enotni udeleženci posveta.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je ob tem poudaril, da smo Slovenci že večkrat dokazali, da s svojim znanjem in dosežki sodimo v sam svetovni vrh, čebelarstvo in z njim povezane dejavnosti pa so tista prava priložnost, ki jo lahko še močneje izkoristimo na področju gospodarstva in turizma. To že prepoznavajo slovenska podjetja, prav je, da to nadgradimo še kot država. Svetovni dan čebel nam omogoča, da na globalni ravni krojimo in usmerjamo čebelarsko gospodarstvo in njegov trajnostni doprinos. Državni svet RS in Čebelarska zveza Slovenije sta s tokratnim posvetom med različnimi deležniki preverjala, kakšne so globalne prednosti Slovenije na tem področju.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane