Sprejem člana Evropskega računskega sodišča

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je 28. septembra 2017 sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba, ki mu je izročil letni poročili za leto 2016.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane