Sprejem delegacije Lions Clubs International v Državnem svetu

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in državni svetnik, predstavnik interesov socialnega varstva, Boris Šuštaršič, sta 5. marca sprejela delegacijo Lions Clubs International, pod vodstvom drugega podpredsednika Lions Clubs International Jung-Yul Choia. Slednjega je spremljal Dorjan Maršič, pooblaščenec za mednarodne odnose v omenjeni zvezi.

Kot skupna točka Državnega sveta, Lions Clubs International ter Zveze Lions klubov Slovenije je bilo prepoznano apolitično delovanje. Tako kot je želja Lions klubov čim bolj konkretno pomagati posameznim ranljivim skupinam prebivalstva, želi tudi Državni svet, kot stičišče različnih družbenih interesov, prek svojih ustavnih pristojnosti v čim večji meri in čim bolj aktivno zagotoviti kakovostne zakonske podlage za uveljavljanje pravic posameznih ranljivih skupin prebivalstva, ki pogosto neutemeljeno ostajajo odrinjene na rob družbe. V pogovoru je bila posebej izpostavljena nujnost povečane skrbi za osebe z motnjami avtističnega spektra, gluho-slepe in invalide na splošno. Pri tem je državni svetnik Boris Šuštaršič, predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, opozoril na velik pomen uporabe ustreznega izrazoslovja pri naslavljanju invalidov. Poudaril je, da drobljenje izrazoslovja ali uporaba novih, neustreznih izrazov lahko negativno vpliva na identiteto invalidov ter šibi pravne podlage za dodeljevanje namenskih sredstev iz tega naslova. 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane