Sprejem delegacije strokovnjakov s področja zdravstvene nege Republike Kosovo

Tiskalniku prijazna oblika

Predstavnik interesov zdravstva v Državnem svetu, državni svetnik mag. Peter Požun, je v torek, 3. julija 2018, sprejel delegacijo strokovnjakov in predstavnikov pristojnih regulacijskih teles s področja zdravstvene nege iz Republike Kosovo – kosovske Zbornice medicinskih sester ter predstavnikov kosovskega Ministrstva za zdravje, ki se ukvarjajo s področjem licenciranja ter valorizacije v zdravstvu. Omenjeno delegacijo na več-dnevnem obisku gosti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza). Omenjeni delegaciji je državni svetnik mag. Peter Požun predstavil sestavo, ustavne pristojnosti in način delovanja Državnega sveta, pri čemer je posebej izpostavil njegovo tesno vez z različnimi družbenimi interesi, stroko in posledično prakso ter civilno družbo. Podrobneje je opisal tudi način dela pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki pri obravnavi posameznih zakonskih predlogov, ki se dotikajo področja zdravstva, vedno povabi k predstavitvi stališč tudi predstavnike Zbornice-Zveze. S tem je omogočeno, da se glas medicinskih sester, babic in tehnikov sliši tudi znotraj parlamenta. Člani delegacije so tako v sestavi kot načinu delovanja Državnega sveta prepoznali veliko dodano vrednost za bolj demokratičen sistem delovanja države. Še zlasti z vidika njihovih trenutnih izkušenj, ko je sprejemanje pomembnih odločitev na Kosovu v veliki meri oteženo in odvisno od podpore posameznih manjšin. V razpravi so si udeleženci sestanka izmenjali tudi izkušnje pri uveljavljanju interesov medicinskih sester, babic in tehnikov v obeh državah ter izpostavili nujnost aktivnega vključevanja zastopnikov omenjenih poklicev s področja zdravstva v procese oblikovanja in sprejemanja politik na področju zdravstva. Pa tudi nujnost medsebojnega sodelovanja, notranje enotnosti zastopstev omenjenih interesov ter s tem podlage za njihovo bolj učinkovito uveljavljanje.

Foto: mag. Nuša Zupanec in Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane