Sprejem predstavnikov Svetovne zdravstvene organizacije v Državnem svetu

Tiskalniku prijazna oblika

Podpredsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide mag. Peter Požun je v petek, 2. februarja 2018, sprejel predstavnike Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in člane Evropskega izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije.

Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije iz različnih držav (Italije, Malte, Nemčije in Nizozemske) so z obiskom parlamenta zaokrožili dvodnevni delovni obisk v Sloveniji, v okviru katerega želijo spoznati delo in vlogo predstavništva Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, njegovo sodelovanje z različnimi partnerji in deležniki s področja zdravstvenega varstva ter njegovo dodano vrednost z vidika vpliva Svetovne zdravstvene organizacije na strateški razvoj države.

Člane delegacije Svetovne zdravstvene organizacije so zanimali vloga Državnega sveta v okviru slovenskega parlamentarnega sistema, njegova sestava, pristojnosti in sodelovanje s slovenskim predstavništvom Svetovne zdravstvene organizacije, predvsem z vidika so-oblikovanja zdravstvenih politik.

V razpravi so bile izpostavljene nekatere ključne problematike javnega zdravja, ne samo v slovenskem, ampak globalnem prostoru, kot je vprašanje zagotavljanja ustreznega deleža cepljenih oseb, omejevanje uporabe tobaka in alkohola itd.

Obojestransko je bil izražen interes za še bolj poglobljeno sodelovanje pri iskanju rešitev v zvezi s ključnimi vprašanji delovanja zdravstvenega sistema in zagotavljanja javnega zdravja v Sloveniji. Poudarjen je bil velik pomen podatkov, informacij in primerov dobrih praks, ki jih lahko ponudi bogata strokovna baza Svetovne zdravstvene organizacije. Na drugi strani pa so bile izpostavljene pomembne prednosti sestave in načina dela Državnega sveta z vidika možnosti vključevanja raznolikih interesnih skupin, stroke in civilne družbe v oblikovanje čim boljših zakonodajnih rešitev. 

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane