Srečanje delegacije Državnega sveta s predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope

Tiskalniku prijazna oblika

Delegacija Državnega sveta se je 20. februarja 2018 sestala s predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope. Kongres je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti držav članic. Dejaven je pri razvijanju demokracije na lokalni in regionalni ravni ter pri krepitvi čezmejnega sodelovanja. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je obiskal Slovenijo že v letih 2001 in 2011 ter v poročilu o lokalni in regionalni demokraciji pripravil priporočilo tudi za Slovenijo.

V priporočilu je predlagal, da Svet ministrov priporoči slovenskim organom, da sprejmejo ukrepe oz. zakonodajo, ki bo omogočila večjo avtonomijo lokalnih skupnosti pri določanju svojih prihodkov, zakonodajno spodbudi možnosti za boljše posvetovanje med lokalnimi skupnostmi in Vlado ter predlaga združitev manjših lokalnih skupnosti, kjer je to primerno, in spodbudi proces regionalizacije in širitev dobrih praks pri vključevanju Romov v vse lokalne skupnosti.

Tokrat je bil pogovor osredotočen predvsem na program dela Državnega sveta na področju lokalne samouprave, sodelovanje z Državnim zborom v postopku sprejemanja zakonodaje na področju lokalne samouprave, zadnje pravne in politične reforme na področju lokalne samouprave, finančno stanje v slovenskih občinah, postopek posvetovanja zakonodajalca z lokalnimi oblastmi glede zakonodajnih predlogov, ki neposredno zadevajo lokalne skupnosti ter pravno varstvo lokalne samouprave in uresničevanje pravice do sodnega varstva lokalnih skupnosti.

Delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope so sprejeli predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, vodja Interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič in predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane