Srečanje glede poteka zakonodajnega postopka o predlogu zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svetnik Mitja Gorenšček se je 31. 8. 2021 srečal z Janezom Mohoričem, predstavnikom CINIP, in prof. Šimetom Ivanjkom. Na srečanju so govorili o poteku zakonodajnega postopka glede Predloga Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (EPA 1939-VIII). Iz strokovne službe Državnega sveta je bila prisotna Nataša Terzić.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane