Srečanje globalne parlamentarne mreže OECD

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svetnik mag. Miroslav Ribič je na parlamentarnem srečanju OECD v Parizu izpostavil, da je predvsem v majhnih državah in v obmejnih regijah potrebno tesnejše regionalno sodelovanje in OECD pozval, naj v prihodnje poskuša podatke o razvoju ter druge podatke prikazovati tudi na regijski ravni in ne samo na ravni države.

Na tokratnem srečanju parlamentarne mreže OECD so člani parlamentov razpravljali o tem, kako je kriza spremenila življenje ljudi, kakšen vpliv je imela na družbo in kakšen bo nadaljnji razvoj.

V svetu je trenutno precej žarišč, zaradi katerih veliko ljudi zapušča svoje domove. Sodelujoči so zato del razprave namenili vprašanjem, kako izboljšati integracijo beguncev in drugih občutljivih skupin migrantov.

Oeganizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je sodelujočim predstavila dve novi publikaciji. Prva je pregled zakonodajne politike (Regulatory Policy Outlook), v kateri je predstavljeno, kako se 39 ekonomij ukvarja s kvaliteto zakonov in pravil, osvetljuje dobre prakse in ugotavlja, na katerih področjih bi lahko prišlo do izboljšav. Druga publikacija, Regions and Cities at a Glance, obravnava kazalnike, na podlagi katerih se ocenjuje neenakosti znotraj posameznih držav in njihov razvoj. V razpravi v okviru te točke je je državni svetnik mag. Miroslav Ribič poudaril, da je predvsem v majhnih državah in v obmejnih regijah potrebno tesnejše regionalno sodelovanje ter OECD pozval, naj v prihodnje poskuša podatke o razvoju ter druge podatke prikazovati tudi na regijski ravni in ne samo na ravni države.

Precejšnji del srečanja je bil namenjen prihodnosti; tako prihodnosti oblik dela in delovnih mest, vpliva umetne inteligence in razvoja tehnologije na zaposljivost in potrebe po kadrih ter uporabo veriženja podatkov (blockchain) v javnem sektorju.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane