Strokovni posvet Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji

V sredo, 21. junija 2017 je v dvorani Državnega sveta potekal strokovni posvet z naslovom Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji. Namen posveta je bil izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti ter vlogo odvetništva v pravosodju in družbi. Potekala je razprava o položaju slovenskega odvetništva. Prav tako so razpravljali o odnosu odvetništva z drugimi akterji pravosodja in o pomembnosti medsebojnega sodelovanja, ki je nujno potrebno za funkcioniranje učinkovitega pravosodja. Izpostavljena je bila tudi vloga odvetništva pri delu zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti in pri zagotavljanju družbene vloge odvetništva. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. Poudaril je, da je enakost pred zakonom mogoče zagotoviti le tako, da je vsem zagotovljena enako kakovostna pravna pomoč. Kvalitetno odvetništvo je tudi eden od vzorcev v mozaiku ogledala družbe, v sociološkem smislu pa odvetništvo nastopa kot eden od varuhov demokracije in pravne države, je med drugim povedal predsednik Državnega sveta.

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane