Tretji pas na slovenskih avtocestah

Tretji pas na slovenskih avtocestah - nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt?
Že nekaj časa se v javnosti pojavlja ideja o nujnosti izgradnje tretjega voznega pasu na slovenskih avtocestah, še zlasti na primorskem avtocestnem kraku, ki sodi med najbolj obremenjene avtocestne odseke. Državni svet je junija in septembra 2017 podprl dve pobudi Vladi in Ministrstvu za infrastrukturo za čimprejšnjo izvedbo ukrepov za izboljšanje pretočnosti slovenskih avtocest, in sicer v smislu načrtovanja izgradnje tretjega voznega pasu na prometno obremenjenih delih slovenskega avtocestnega omrežja. Glede na to, da Ministrstvo za infrastrukturo oz. DARS, d. d., do 2030 ne načrtujeta izgradnje tretjega pasu, ampak iščeta druge alternativne rešitve za izboljšanje pretočnosti, je Državni svet 15. novembra 2017 organiziral posvet, kjer so soočili različne poglede strokovne in druge zainteresirane javnosti glede navedene prometne problematike.

Program posveta: Tretji pas na slovenskih avtocestah
Pozdravni nagovor državnega svetnika Tomaža Horvata
Tretji pas na slovenskih avtocestah
Zoran Božič: Izgradnja šestpasovnic: bo Slovenija v kratkem postala prometni zamašek?
Bojan Banfi: Infrastrukturni ukrepi za povečanje pretočnosti na slovenskih avtocestah
dr. prof. Tomaž Tolazzi: Prepustnost na izbranih odsekih avtocest
Matej Ogrin: Slovenija - ujeta v spiralo avtocestnega križa
Sklep k zaključkom posveta: Tretji pas na slovenskih avtocestah

 

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane