V preteklosti onesnažena območja: kako naprej?

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor sta 12. aprila 2019, pripravila posvet z naslovom: V preteklosti onesnažena območja: kako naprej? V okviru reševanja okoljskih izzivov in prizadevanj za trajnostni razvoj sodi tudi problematika sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Zakon o varstvu okolja v skladu z Direktivo o odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode podrobno ureja odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, pri čemer pa ta ureditev velja za škodo v okolju, ki je bila povzročena od leta 2007 dalje. Zakon ureja tudi problematiko degradiranih območij, vendar pa je ureditev za primere sanacije območja, ki je bilo onesnaženo pred letom 2007, pomanjkljiva, predvsem glede ugotavljanja dejanskih vplivov onesnaženih območij na okolje in zdravje ljudi, odreditve sanacije, odgovornosti za povzročeno onesnaženje in sanacijo ter financiranje, zlasti v primerih, ko je za sanacijo takšnih območij subsidiarno odgovorna država ali lokalna skupnost. Zaradi tega je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pridobljenih strokovnih podlag, ki so obravnavale urejanje problematike v preteklosti onesnaženih območij v Zvezni republiki Nemčiji, Republiki Avstriji in Republiki Poljski pripravilo povsem nove rešitve, ki jih je vključilo v osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja. Ta osnutek je bil v javni obravnavi sredi leta 2018, ministrstvo pa bo tudi na podlagi prejetih mnenj in pobud nadaljevalo s pripravo novega osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki bo vključeval tudi problematiko v preteklosti onesnaženih območij. Namen posveta je predstaviti rešitve glede sanacije v preteklosti onesnaženih območij, ki jih je ministrstvo pripravilo v okviru osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja in široka razprava o tej problematiki, s katero želi ministrstvo pridobiti kritičen odziv na že predlagane rešitve, kakor tudi nove ideje in poglede na reševanje problematike v preteklosti onesnaženih območij.

Vabilo: V preteklosti onesnažena območja: kako naprej?

Program: V preteklosti onesnažena območja: kako naprej?

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane