Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija

Tiskalniku prijazna oblika

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je bil 18. septembra 2020 posvet o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in razvoju kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih kompromisih je bil letos 21. julija na ravni EU dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga spremlja instrument za okrevanje EU. Z vidika financiranja ključnih prioritet, kar kohezijska politika je, je dogovor dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije.

Dejstvo je, da je v zadnjem desetletju naša država velik del svoje razvojne politike financirala prek kohezijske politike, zato je razvoj slovenskih regij večinoma ali izključno temeljil na razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike. Ob ohranitvi nominalno primerljivega obsega teh sredstev iz obdobja aktualne finančne perspektive in pridobljenih dodatnih 350 milijonih evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa bo slednja zaradi večje razvitosti v novem programskem obdobju 2021–2027 upravičena do manj razpoložljivih sredstev kot v preteklem obdobju.

Ker statistika ne odraža dejanskih razmer in potreb na terenu, je Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija na odločevalce in javnost naslovil vprašanje, ali se Zahodni Sloveniji po letu 2020 obeta otežen razvoj. Državni svet je organiziral posvet z namenom, da bi v sodelovanju s ključnimi odločevalci poiskali odgovore na izzive, ki jih prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in o razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike po letu 2020.

Nagovor predsednika DS RS

Vabilo na posvet

Program posveta

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane