Visokošolski prostor v navezavi z begom kadra in izvajanjem razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije in Ustanova dr. Antona Trstenjaka sta v četrtek, 30. septembra 2021, ob 9.45 uri v dvorani Državnega sveta RS, pripravila javno razpravo: VISOKOŠOLSKI PROSTOR V NAVEZAVI Z BEGOM KADRA IN IZVAJANJEM RAZVOJNIH PROJEKTOV V PROSTORU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE.

Na pobudo prve slovenske novodobne fundacije - Ustanove dr. Antona Trstenjaka (UAT) je ob 30-letnici delovanja te ustanove potekala javna razprava, ki je obravnavala vprašanje bega kadrov in s tem v zvezi izvedbo razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki je bilo obravnavano že na posvetu na Ptuju 18. junija 2021 in zahteva čimprejšnje strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. S spodbujanjem inovativnih razvojnih projektov bi mladim pomagali pri uresničevanju njihovih lastnih razvojnih potencialov, predvsem pa povrnili njihovo zaupanje v perspektivo dobrega življenje tudi v domačih krajih. Rešitve, o katerih je bilo govora, zahtevajo podprtost s primernim izobrazbenim in celovitim gospodarskim ter družbenim okoljem. Odgovor na vprašanje, kako zajeziti "beg možganov" v tujino, je ključnega pomena ne le za razvoj Severovzhodne Slovenije, temveč celotne države.

Vabilo na javno razpravo

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane