Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme

V pripravi je reforma Državnega pravobranilstva kot institucije in vloge državnih pravobranilcev v sistemu pravosodja. S posvetom želita organizatorja Državni svet Republike Slovenije in Državno pravobranilstvo Republike Slovenije osvetliti različne poglede na reformo in pripomoči k pripravi uravnoteženega in pretehtanega predloga sprememb delovanja državnih pravobranilcev, ki zastopajo Republiko Slovenijo in druge subjekte (torej državo, njene organe in upravne organizacije v sestavi, ki so pravne osebe) pred sodišči in upravnimi organi. Posvet je namenjen strokovni javnosti, pripravljavcem zakonodaje in odločevalcem in predstavnikom strokovnih in interesnih združenj ter medijem.

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane