Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. alineje 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 32. redni seji sprejel Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. alineje 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu, s predlogoma za začasno zadržanje izvrševanje izpodbijane določbe in prednostno obravnavo zahteve.

Pobudnik za sprejem zahteve, mag. Peter Požun, je ob njeni obravnavi na seji Državnega sveta poudaril, da je zdravstvena blagajna avtonomna in v ničemer ni vezana na proračun Republike Slovenije. V zdravstveno blagajno se stekajo sredstva prispevkov iz plač, ki jih na eni strani vplačujejo zavarovanci, delojemalci, na drugi strani pa delodajalci. Vplačana sredstva se zbirajo strogo namensko za izvajanje zdravstvenih storitev takrat, kadar jih ljudje potrebujejo. Ker odlok za pripravo proračunov sektorja država, v katerega je na podlagi izpodbijane določbe vključen tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, omejuje najvišjo stopnjo porabe sredstev v zdravstveni blagajni, se je že večkrat zgodilo, da za plačilo zdravstvenih storitev ni bilo mogoče koristiti vseh zbranih sredstev in je bilo treba neporabljena sredstva razporediti v rezerve.

Zaradi zadrževanja strogo namenskih sredstev mnogi nimajo dostopa do zdravstvenega varstva oz. ta dostop ni  zagotovljen v primernem času, skladno s stopnjo nujnosti, ki jo zahteva zdravstveno stanje posameznega zavarovanca, zato so po mnenju Državnega sveta z izpodbijano določbo kršeni načeli socialne države iz 2. člena Ustave in enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave ter pravica do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave in pravica do socialne varnosti iz 50. člena Ustave. Sedanja ureditev namreč ne zagotavlja ustrezne ravni uresničevanja teh pravic, ampak zmanjšuje učinkovitost sistema zdravstvenega varstva in znižuje dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe.

Pred obravnavo pobude za vložitev zahteve za začetek presoje ustavnosti na seji Državnega sveta je slednjo na 44. seji 27. 8. 2020 obravnavala in podprla Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prav tako so zahtevo podprli tudi Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Združenje zdravstvenih zavodov.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane