Zakonodajna iniciativa Državnega sveta s svojo humanostjo pridobila široko podporo vseh poslanskih skupin v DZ

Tiskalniku prijazna oblika

Ljubljana, 22. maj 2019

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji Državnega sveta RS na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom zakona Državni svet želi odpraviti neenakost med različnimi darovalci delov človeškega telesa glede višine nadomestila za čas odsotnosti od dela, ki je nastala s sprejemom Zakona za uravnoteženje javnih financ leta 2012. Danes je potekala obravnava predloga zakona v okviru 8. seje Državnega zbora. Vse poslanske skupine so mu v razpravi izrekle podporo. Glasovanje o predlogu zakona bo Državni zbor opravil 28. maja 2019 v okviru glasovanj. Pri darovanju gre za eno od najbolj etičnih oblik odgovornosti posameznika do soljudi. Takšne podpore smo v Državnem svetu veseli, saj smo prepričani, da je treba darovalcem nujno izkazati dolžno spoštovanje s tem, da se jim v celoti povrne izgubljeni dohodek zaradi plemenite odločitve, da bodo pomagali drugim.

Cilj Državnega sveta je vrniti višino nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živih tkiv in organov ter posledic darovanja krvi na raven sto odstotkov osnove, kot je veljalo pred sprejemom ZUJF v 2012. Po sprejemu ZUJF so bili darovalci krvotvornih matičnih celic, živih tkiv in organov na podlagi 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, postavljeni v slabši položaj v primerjavi s prostovoljnimi darovalci krvi, saj jim je bilo zakonsko zagotovljeno nadomestilo zgolj v višini 90 % osnove, medtem ko je darovalcem krvi v skladu s 167. členom Zakona o delovnih razmerjih pripadalo nadomestilo v višini 100 % od osnove. Neenako obravnavanje prostovoljnih darovalcev krvi, darovalcev krvotvornih matičnih celic ter darovalcev živih tkiv in organov z vidika zagotovljenih nadomestil za začasno odsotnost od dela je neutemeljeno in neetično, zlasti zato, ker je v osnovi darovanje krvotvornih matičnih celic bistveno bolj zahtevno kot običajno darovanje krvi, prav tako je sam postopek bolj invaziven in dolgotrajnejši. Toliko bolj vse to velja tudi za darovanje živih tkiv in organov.

Pri pripravi zakona je Državni svet sodeloval s predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija – Transplant in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ki opozarjajo, da neenaka obravnava darovalcev deluje destimulativno, kar vpliva na število darovalcev – vsak darovalec manj, pa lahko v praksi pomeni tudi življenje manj za tistega, ki darovani organ, tkivo ali celico potrebuje. Pri darovanju gre za eno od najbolj etičnih oblik odgovornosti posameznika do soljudi. Posledično je treba darovalcem nujno izkazati dolžno spoštovanje s tem, da se jim v celoti povrne izgubljeni dohodek zaradi plemenite odločitve, da bodo pomagali drugim. Predlog zakona je obravnaval Odbor za zdravstvo na 2. seji, 8. 5. 2019. V razpravi so članice in člani odbora predlog zakona podprli.

Obravnava predloga zakona je v okviru 8. seje Državnega zbora potekala 22. 5. 2019. Vse poslanske skupine so mu v razpravi izrekle podporo. Državni zbor je 28. 5. 2019 z 82 glasovi za in 0 proti zakon sprejel.

Zakonodajna iniciativa Državnega sveta.

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane