Znanost o okolju

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet  je v torek, 10. septembra 2019, v predavalnici Instituta Jožef Štefan organiziral posvet z naslovom; Znanost o okolju.

Ključni motiv je povečati prizadevanja za varstvo okolja s pomočjo stroke. V javnosti, medijih in tudi političnih debatah pogosto slišimo teme in argumente, ki odstopajo odstrokovno najpomembnejših vprašanj. Recimo dilema, ali raje zgraditi nekaj tisoč vetrnic ali eno jedrsko elektrarno, ali je večja škoda zaradi plastičnih slamic ali zaradi 90 km nove avtoceste, ali je večja škoda zaradi vseh sveč ali enega tovornjaka na avtocesti in v ekstremu - ali je zemlja ploščata in ali se sploh dogaja segrevanje ozračja? Na večino teh vprašanj zna stroka odgovoriti, pojasniti, kje najhitreje in najhuje uničujemo okolje v Sloveniji in Evropi.

Po posvetu bomo napisali konkreten dokument s predlogi in ga predali vladi ter Državnemu zboru. Primer: ker so reklame ob avtocesti prepovedane, se jih čedalje več pojavlja v obliki 9-20 metrskih velikih panojev v dovoljeni razdalji od trase. Nameravamo sprožiti pobudo, da se to prepove. Seveda bo podobnih predlogov še veliko. S tem bomo pomagali usmeriti zanimanje in prizadevanja javnosti, medijev, politike.

Prispevki s posveta bodo osnova za Belo knjigo strokovnega varovanja okolja.

Nagovor predsednika DS, Alojza Kovšce ob posvetu Znanost o okolju

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane