Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce na 30. seji, 10. 6. 2020, določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu.

Cilj predlagane spremembe je uskladitev Zakona o Državnem svetu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18. Kot posredno izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-191/17, mora zakonodajalec poskrbeti za celovito ureditev vseh vprašanj v zvezi s pravnim varstvom pri volitvah v Državni svet. Cilj predlagane spremembe ni samo odprava neustavnosti 50. člena ZDSve, ampak odprava neustavnosti, na katere je opozorilo Ustavno sodišče in na katere opozarja tudi stroka. Predlog zakona natančno ureja postopek volitev v Državni svet, predvsem ureditev volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Državni svet prihaja do številnih težav, za katere trenutna pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih rešitev.

S predlagano ureditvijo se zasleduje cilj, da v praksi ne bi tako pogosto prihajalo do težav, s katerimi se zaradi podnormiranosti volilnega spora sooča Državni svet ob vsakokratnih volitvah. Predlog zakona zato temeljito ureja volilni spor, v katerega po novem Državni svet ne bi bil neposredno vpleten, saj glede na svojo sestavo in vlogo v slovenski ustavni ureditvi ni primeren organ za odločanje v volilnih sporih. Zaradi navedenih razlogov je bolj primeren organ za odločanje o volilnih sporih po volilnem dnevu na prvi stopnji Vrhovno sodišče, zoper njegovo odločbo pa je predvidena pritožba na Ustavno sodišče.

Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo predlog zakona predvidoma obravnaval 2. 9. 2020.

Zakonodajna iniciativa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane