Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o voznikih

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svetnik mag. Igor Velov je pripravil besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih (v nadaljevanju: predlog zakona) in predlagal Državnemu svetu, naj besedilo predloga zakona sprejme in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po rednem postopku. Pobudo državnega svetnika je podprla Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 13. seji 3. 9. 2018, Državni svet je besedilo predloga zakona sprejel na 10. seji 12. 9. 2018. Cilj predloga zakona je povečanje varnosti v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč z soudeležbo alkohola in posledično zmanjšanje števila mrtvih in hudo poškodovanih v teh nesrečah.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane