Predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji 6. 12. 2017 določil besedilo Predloga zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz. S predlogom zakona je Državni svet žele pripraviti pravno podlago za vračilo denarnih sredstev, ki so bila nakazana neposredno ali posredno na račune v državah, ki imajo položaj davčnih oaz. 

Vlada Republike Slovenije se je sicer v svojem mnenju strinjala s pomenom boja proti neželenim posledicam, ki so povezane z davčnimi oazami, vendar pa so nakazila v davčno oazo ali poslovanje z davčno oazo po njenem mnenju lahko povsem legitimna, če so doseženi dohodki pravilno davčno obravnavani, zato je menila, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je opozorila na neskladnost predloga zakona s posameznimi členi ustave ter na retroaktivnost posameznih rešitev.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane