Predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz (ZVDSDO), EPA 2445-VII

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji 6. 12. 2017 določil besedilo Predloga zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz. S predlogom zakona je Državni svet žele pripraviti pravno podlago za vračilo denarnih sredstev, ki so bila nakazana neposredno ali posredno na račune v državah, ki imajo položaj davčnih oaz. 

Vlada Republike Slovenije se je sicer v svojem mnenju strinjala s pomenom boja proti neželenim posledicam, ki so povezane z davčnimi oazami, vendar pa so nakazila v davčno oazo ali poslovanje z davčno oazo po njenem mnenju lahko povsem legitimna, če so doseženi dohodki pravilno davčno obravnavani, zato je menila, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je opozorila na neskladnost predloga zakona s posameznimi členi ustave ter na retroaktivnost posameznih rešitev.

V razpravi na 2. seji Odbora za finance, dne 6. 11. 2018, so člani Odbora za finance izrekli priznanje Državnemu svetu, da se je lotil akutnega problema ter, da bi bilo treba namere, ki izhajajo iz predlaganih rešitev upoštevati  ter Vlado zavezati da pripravi zakon, ki bi bil usklajen s pravnim redom države, na osnovi zakonskih rešitev pa bi lahko prišli do instrumenta, ki bi preprečeval odlivanje sredstev oziroma omogočil realizacijo uvedbe pribitka na vse transakcije v davčne oaze in ureditev davčne politike vezane na problematiko davčnih oaz, ki bo transparentna in pravična.  Ob siceršnjem zavedanju problema je odbor sklenil, da Predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ob tem pa sprejel še sklep s katerim predlaga Vladi Republike Slovenije naj se na ravni Evropske unije zavzema za politike, ki stremijo k omejevanju skritih finančnih tokov.

 

BESEDILO PREDLOGA ZAKONA

SPLETNA POVEZAVA NA: Zakon o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, EPA 2445-VII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane