Bilten Državnega sveta RS

IZ ZADNJE ŠTEVILKE

Ključni razlog za veto na Energetski zakon je nestrinjanje z vsemi določbami, ki urejajo energetsko izkaznico. Svetniki predlagajo, naj vlada razmisli o subvencioniranju energetskih izkaznic in tako spodbudi k večji energetski učinkovitosti stavb (stran 4)

ZAKONODAJNA POBUDA :Z novelo o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju želi Državni svet preprečiti, da bi področni zakoni uvedli angleščino kot delovni jezik državnih organov. Uradni jezik v javni upravi mora ostati slovenščina (stran 5)

ZAKONODAJNI POSTOPEK: Sprememba parlamentarnega poslovnika bi lahko pripomogla do boljših zakonodajnih rešitev (stran 5)

Državni svet podelil priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2013 (stran 19)

GOSTUJOČE MNENJE: Potrebujemo številke, ne pridevnikov!, Dr. David JC MacKay, glavni svetovalec britanskega Ministrstva za energetiko in podnebne spremembe (stran 20)


stevilka_1-2_februar_2017.pdf

Številka 1-2, februar 2016, letnik XI

Številka 1-2, februar 2014, letnik XIV

številka 3-4, december 2011, letnik VI

številka 1-2, avgust 2011, letnik V

Ištevilka 3-4, december 2010, letnik V

številka 1-2, julij 2010, letnik V

številka 3-4, december 2009, letnik IV

številka 2, december 2008, letnik III

številka 1, april 2008, letnik III

številka 3, november 2007, letnik II

številka 2, september 2007, letnik II

številka 1, april 2007, letnik II

številka 1, december 2006, letnik I

Copyright 2013, Vse pravice pridržane