Statistični podatki

Tiskalniku prijazna oblika

Mandat 2017-2022

 

 

Statistični podatki glede pristojnosti aktualnega mandata Državnega sveta (12. 12. 2017 – december 2022)

Pristojnosti/leto

2018 2019 2020 2021 2022 skupaj

Zakonodajne iniciative

4 9 12     25

Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti

1 2 3     6

Vprašanja in pobude državnih svetnikov (98. člen)

45 83 59 24   211

Sprejete zahteve za odložilni veto)

2 10 1     13

 

Mandat 2012-2017

 

Število sej Državnega sveta

 

redne seje

izredne seje

SKUPAJ

2013

13

6

19

2014

11

6

17

2015

11

6

17

2016

11

8

19

2017

11

7

18

SKUPAJ

57

33

90

 

Uresničevanje pristojnosti – število predlaganih aktov v obravnavo Državnemu svetu

 

PRISTOJNOST

 

ŠTEVILO PREDLOGOV AKTOV

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

SKUPAJ

ZAKONODAJNA INICIATIVA

1

3

0

0

3

7

MNENJE DRŽAVNEGA SVETA

53

45

40

48

53

239

ODLOŽILNI VETO

10

9

56

14

11

49

PARLAMENTARNA PREISKAVA

17

0

0

0

0

1

ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI

1

4

2

2

3

13

AVTENTIČNA RAZLAGA

0

0

0

0

1

1

 

Uresničevanje pristojnosti – število sprejetih aktov s strani Državnega sveta

PRISTOJNOST

ŠTEVILO SPREJETIH AKTOV

 

2013

2014

2015

2016

2017

SKUPAJ

ZAKONODAJNA INICIATIVA

1

2

0

0

3

6

MNENJE DRŽAVNEGA SVETA, posredovano DZ

49

41

38

47

52

227

ODLOŽILNI VETO

7

5

3

8

6

29

PARLAMENTARNA PREISKAVA

1

0

0

0

0

1

ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI

1

2

2

4

3

12

AVTENTIČNA RAZLAGA

0

0

0

0

1

1

 

Uspešnost pri uresničevanju pristojnosti Državnega sveta

PRISTOJNOST

ŠTEVILO USPEŠNIH AKTOV

 

2013

2014

2015

2016

2017

SKUPAJ

ZAKONODAJNA INICIATIVA

1

0

0

0

0

1

ODLOŽILNI VETO

0

1

0

1

1

3

PARLAMENTARNA PREISKAVA

1

0

0

0

0

1

ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI

1

2

0

0

0

3

AVTENTIČNA RAZLAGA

0

0

0

0

0

0

 

Mnenja, posredovana matičnim delovnim telesom DZ, po komisijah DS

 

KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA

 

ŠTEVILO POSREDOVANIH MNENJ

 

2013

2014

2015

2016

2017

SKUPAJ

KOMISIJA ZA DRŽAVNO UREDITEV

77

22

30

35

46

210

KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE IN EVROPSKE ZADEVE

 

88

 

51

 

35

 

57

 

43

 

274

KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, OBRT, TURIZEM IN FINANCE

 

62

 

21

 

42

 

31

 

32

 

188

KOMISIJA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE

 

30

 

16

 

25

 

23

 

37

 

131

KOMISIJA ZA KULTURO, ZNANOST, ŠOLSTVO IN ŠPORT

 

20

 

13

 

14

 

18

 

30

 

95

KOMISIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

 

35

 

15

 

31

 

22

 

33

 

136

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

15

5

8

4

12

44

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA

1

0

0

0

2

3

 

Pobude, vprašanja in zahteve državnih svetnikov

 

2013

2014

2015

2016

2017

SKUPAJ

ŠTEVILO POBUD, VPRAŠANJ IN ZAHTEV

44

42

38

39

38

201

 

Zadeve, ki so jih obravnavale komisije Državnega sveta

 

2013

2014

2015

2016

2017

SKUPAJ

OBRAVNAVANE ZADEVE

338

268

297

293

332

1528

Copyright 2018, Vse pravice pridržane