Dogodki

ponedeljek, 15. Julij 2019

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 5. izredno sejo Državnega sveta

 

2. Razno

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog  dnevnega reda:

 

1. Načrt aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek Zakona o pokrajinah   

Preberi več
Začetek: 13:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), EPA 634-VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 5. izredno sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 14:30
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 5. izredno sejo Državnega sveta

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane