Dogodki

ponedeljek, 14. Oktober 2019

Začetek: 10:00
Lokacija: soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 12:20
Lokacija: soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 18. redne in 5. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa  

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 36. in 37. seje ter 7. izredne seje interesne skupine

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane