Dogodki

torek, 12. November 2019

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 23. sejo Državnega sveta

 

3. Opredelitev Interesne skupine do predlaganih sprememb Poslovnika Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK), EPA 1719-VII

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 110/II, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 26. redne in 2. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 23. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane