Dogodki

sreda, 18. Marec 2020

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 29. seje interesne skupine

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih uslužbencih - zakonodajna iniciativa

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 27. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 43. seje interesne skupine

  • Predlog zapisnika bo objavljen naknadno.

 

2. Priprava na 27. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 110/II, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 27. sejo Državnega sveta

 

3. Spremembe poslovnika

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 27. sejo Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPreložitev sejeODPOVED


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 26. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več

sreda, 18. Marec 2020 do četrtek, 19. Marec 2020

Začetek: 13:00
Lokacija: prek elektronske pošte ali SMS sporočila

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa  

                            

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane