Dogodki

sreda, 1. Julij 2020

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 31. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 47. seje in 16. izredne seje interesne skupine

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 34. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 31. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 314/III, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 31. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane