Dogodki

ponedeljek, 13. Julij 2020

Začetek: 13:00
Lokacija: Dvorana Državnega sveta

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M), nujni postopek, EPA 1277-VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: Veliki salon/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) – skrajšani postopek, EPA 1202–VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Sklic


 Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019, EPA 1250-VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane