Dogodki

torek, 2. Februar 2021

Začetek: 14:00
Lokacija: v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 in (EU) 2016/2341, EPA 1626-VIII, EU U 989

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 1490 - VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane