Dogodki

torek, 16. Marec 2021

Začetek: 10:00
Lokacija: v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) - nujni postopek, EPA 1736-VIII

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 38. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 57. in 58. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 38. sejo Državnega sveta

              

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020, EPA 1719-VIII, EU U 998

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane