Dogodki

ponedeljek, 29. Marec 2021

Začetek: 11:00
Lokacija: v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 55. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B) – skrajšani postopek, EPA 1682–VIII

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Nadaljevanje_seje


 

3. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020, EPA 1722-VIII  (nadaljevanje prekinjene točke)

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane