Dogodki

četrtek, 8. April 2021

Začetek: 14:00
Lokacija: v sobi 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – prva obravnava*,
EPA 1759-VIII
– kot zainteresirana komisija

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane